Muistetaanhan lääkitä itseämme turvallisesti

Viime aikoina on käyty keskustelua itsehoitolääkkeiden myyntirajoitteista ja jopa lääkkeiden siirtämisestä päivittäistavarakaupan hyllyille. Toisinaan törmäämme apteekissa ihmetteleviin asiakkaisiin: "miksi itsehoitolääkkeillä on myyntirajoitukset ja eikö niitä voikaan ostaa mielin määrin?

Kansallisten hoitosuositusten mukaan itselääkityksen tulee olla lyhytaikaista.

Moni vaiva helpottuu itsehoitolääkkeillä ja lääkkeiden käytöstä syntyy harvemmin ongelmia, mikäli noudatetaan annosteluohjeita. On tärkeää, ettei turvalliseksi katsotun hoidon pituus ylity.

Mikäli vaiva jatkuu, on syytä selvittää vaivan taustalla olevat syyt lääkärin juttusilla, jotta pahimmillaan ei peitettäisi oireita ja viivästyttäisi oireita aiheuttavan sairauden hoitoa. Itsehoitoon vapautetut lääkkeet ovat pääosin turvallisia annostusohjeita noudattaen. On tärkeää huomioida, että silti itsehoitolääkkeet voivat tuottaa jopa vakavia ongelmia pitkäaikaisessa käytössä. Puhumattakaan pitkäaikaissairaan elimistön ominaispiirteiden ja lääkitysten tuomista riskeistä, jotka voivat olla kohtalokkaita lyhytaikaisellakin " tutulla ja turvallisella" itsehoitolääkkeellä.

Me puhumme siis lääkkeistä, jotka ovat suunniteltu muokkaamaan solutasolla tapahtuvaa elimistön prosessia tavoitellen hoidettavaa kohdetta. Valitettavasti meillä ei ole olemassa niin sanottua täsmälääkettä, jonka vaikutus kohdistuisi vain hoidettavaan kohteeseen, vaan elimistössä on laaja-alaisesti niin sanottuja vastaanottimia käytetylle lääkeaineelle. Näin ollen lääkeaineiden vaikutukset ulottuvat laajemmalle, kuin pelkästään toivottuun kohteeseen. Tästä syystä lääkkeet poikkeavatkin suuresti maitokaupan tuotteista.

Joidenkin valmisteiden pitkäaikaiskäytön vaikutuksista ei ole riittävästi tietoa ja siksi hoidon olisi tapahduttava hoitavan lääkärin valvonnassa. Haitatonta lääkeainetta ei ole olemassakaan. Koska lääkeaine vaikuttaa usein koko elimistössä "silmämunista varpaisiin", lääkkeen käytölle tulee olla riittävät perusteet. Lääkehaitat voivat ilmetä eri tavoin: haitta voi tulla ilmi helposti havaittavin oirein, mutta joskus niitä saattaa muodostua huomaamatta, lääkkeiden muokatessa elimistön tilaa epäsuotuisasti. Lääke saattaa myös ylläpitää itsessään jotain epäsuotuisaa oiretta tai jopa pahentaa sitä. Pahimmat haitat ovat niitä, jotka eivät oirehdi, vaan johtavat kohtalokkaisiin tiloihin yllättäen.

Lääkkeet ovat oikein käytettynä turvallisia, eivät sittenkään haitattomia, mutta ehdottomasti lääkkeisiin on suhtauduttava eri tasolla kuin juuston ostoon. Lääke on usein vain osa hoitoa, eritoten itsehoidossa ja lääkkeettömät keinot olisikin hyvä ottaa ensisijaisesti käyttöön.

Välillä meidän apteekkilaisten korviin kantautuu huolestuttavia keskusteluja itsehoitolääkkeiden haitattomuudesta ja toiveesta saada ne päivittäistavarakaupan hyllyltä ilman minkäänlaista ohjausta tai rajoitusta. Seuraavana muutama esimerkki "haitattomuudesta".  Tulehduskipulääkkeet (esim. tuttu Burana) aiheuttavat Suomessa vuosittain 100-200 menehtymistä (https://www.hameensanomat.fi/kanta-hame/fimea-huolestui-sarkylaakkeiden-aiheuttamista-kuolemista-2-129812/ , https://sic.fimea.fi/arkisto/2015/4_2015/palstat/laakeviranomainen-valvoo-tulehduskipulaakkeiden-turvallisuutta). "Perus parasetamoli" aiheutti Ruotsissa niin paljon kuolemantapauksia siinä lyhyessä ajassa, jonka se ehti olemaan kaupoissa vapaasti myynnissä, että se  siirrettiin takaisin apteekin hyllyyn. (https://www.apteekkari.fi/uutiset/ruotsi-vetaa-osan-sarkylaakkeista-takaisin-apteekkeihin). Viimeaikoina on uutisoitu Suomessakin huolestuttavia seikkoja parasetamoliin liittyen.

Tarkoitukseni ei ole pelotella lääkkeiden käyttäjiä, vaan muistuttaa siitä, että on olemassa tilanteita, jolloin itsehoitolääke ei ole paikallaan ja hoidon tarve on tärkeä arvioida jonkun ammattilaisen turvin.

 

Hoidetaan oikeaa vaivaa oikeilla lääkkeillä ja oikein 😊

12.2021

Itsehoitolääkkeiden käytössä tarvitaan edelleenkin apua ammattilaisilta

MTV- uutiset uutisoi 25.11.2021 näin:

Näin räikeillä tavoilla itsehoitolääkkeitä käytetään väärin - jopa hengenvaarallista

Uusi kysely piirtää surullista kuvaa itsehoitolääkkeiden käytöstä Suomessa. Sen sijaan, että luottaisi internetin, tuttavien tai mainostajien tyrkyttämiin neuvoihin, kannattaa apua pyytää apteekin henkilökunnalta.

Kipugeeliä rintakipuun, ripulilääkettä ummetukseen, jalkasienivoidetta psoriasikseen, kipulääkettä sisältävää kuumajuomaa virkistäväksi teeksi, allergialääkettä uniongelmiin, hiivalääkettä virtsatietulehdukseen.

Esimerkit eivät ole tuulesta temmattuja urbaanilegendoja vaan tosielämän "läheltä piti" -valintoja. Tuoreen kyselyn perusteella suomalaisten itsehoitolääkkeiden käytössä on selvästi parantamisen varaa.

Syyskuussa tehtyyn itsehoitokyselyyn vastasi yli 300 avoapteekeissa työskentelevää farmaseuttia, proviisoria ja apteekkaria. Vastaajista 81 prosenttia kertoi törmäävänsä viikoittain tilanteisiin, joissa asiakas on ostamassa aivan väärää tuotetta vaivaansa.

Toisinaan apteekkityössäni olemme törmänneet myös siihen, että asiakkaamme saattavat jopa närkästyä meidän varmistaessa hoidon turvallista ja oikeaa toteutusta.

Apteekin toimintaa valvoo ja ohjaa vahvasti lääkeviranomainen ja vaikka myynti kuuluukin osana työhömme, velvoittaa lääkeasetus meitä tarjoamaan lääkkeetöntä hoitoa, jopa tuotemyynnin poisjäämisen uhalla. Tämä poikkeaa merkittävästi päivittäistavarakaupan toiminnasta, jossa myyntiä ja markkinointia ohjaa pääasiassa markkinalait elintarvikelain rinnalla. Lääkelaki on huomattavan paljon tiukempi ja tarkoitettu asiakkaiden / potilaiden suojaksi, kun taas markkinalait turvaavat pääsääntöisesti kauppiaita.

Me apteekissa autamme sinua, kysythän rohkeasti!