Lääkityksen tarkistus-palvelu

Palvelussa tarkistetaan:

 • Lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset
 • Oikeat ottoajat ja -ohjeet
 • Tarvittaessa lääkkeen soveltuvuus iäkkäälle
 • Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä tapaaminen. Ylimenevästä ajasta peritään 10 € /alkava 15 minuutia. 

Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.
Palveluun kuuluu noin puoli tuntia kestävä tapaaminen, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakkaalla on mahdollisuus kysyä ja keskustella lääkkeistä ja niihin liittyvistä ongelmista tai huolista rauhallisessa ympäristössä. Tarkistuksesta annetaan kirjallinen yhteenveto, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Yhteenvedon voi tarvittaessa myös näyttää lääkärille.

Lähde Lääkityksen tarkistuspalvelu - Apteekki.fi

Toivoessasi Tarkistustasoista palvelua, olethan yhteydessä Keravan Keskusapteekkiin.

Lääkehoidon arviointi (LHA)

Palvelussa tarkistetaan

 • Lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset
 • Oikeat ottoajat ja -ohjeet
 • Tarvittaessa lääkkeen soveltuvuus iäkkäälle

Lisäksi huomioidaan

 • laajemmin asiakkaan kokonaistilanne
 • Asiakkaan todellinen tila ja laboratorioarvot
 • Yleensä yhteistyössä lääkärin kanssa
 • Palveluun kuuluu noin tunnin kestävä tapaaminen. Ylimenevästä ajasta peritään 10 € /alkava 15 minuutia. 

Lääkitystarkistuksen sisällön lisäksi lääkehoidon arviointi sisältää laajemmin huomioita potilaan kokonaistilanne. Lääkehoidon arviointi on lääkärin työn tueksi kehitetty toimintatapa, johon osallistuvat potilaan tilasta riippuen tarkoituksenmukaisesti farmasian sekä muut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. 

Farmasian ammattilaisen arvioinnissa huomioidaan potilaan todellinen vointi sekä vointiin liittyvät laboratorio- ja muut arvot. Lääkäri yhdistää  saaman tiedon potilaan sairauksien vaatimaan hoitoon. Tavoitteena on saada lääkehoidosta mahdollisimman suuri terveyshyöty ja mahdollisimman pienet haitat. Lääkehoidon arvioinnissa lääkäri tekee tarvittavat korjaustoimenpiteet potilaan lääkitykseen. (Fimea)

Palvelusta voi olla hyötyä tilanteissa, jossa lääkehoidossa havaitaan haasteita esim. epäillään haittavaikutuksia, hoidon tavoitteet eivät toteudu tai hoidetaan monisairasta iäkästä potilasta useilla lääkkeillä. Potilaan tilassa saattaa tapahtua muutoksia, eikä aikanaan määrättyjen lääkkeiden tarkoituksenmukaisuutta tule välttämättä arvioitua uudelleen.

Lääkehoidon kokonais-arviointi (LHKA)

Palvelussa tarkistetaan

 • Lääkkeiden mahdolliset yhteisvaikutukset
 • Oikeat ottoajat ja -ohjeet
 • Tarvittaessa lääkkeen soveltuvuus iäkkäälle

Lisäksi huomioidaan

 •  Laajasti asiakkaan kokonaistilanne
 • Asiakkaan todellinen tila ja laboratorioarvot
 • Sairauden tila
 • Hoidon toteuttaminen ja siinä onnistuminen
 • Ongelmien esiintymisen ja muutokset toimintakyvyssä
 • Yhteistyössä lääkärin kanssa
 • Palveluun kuuluu kaksi noin tunnin kestävää tapaamista sekä seurantaan liittyvä yhteydenotto. Ylimenevästä ajasta peritään 10 € /alkava 15 minuutia. 

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) sisältää edellisen laajuuden lisäksi potilaan lääkitystietojen  sairauden tilan ja potilaan hoitoon sitoutumisen huomioimisen, toimintakyvyn ja mahdolliset ongelmat. Arviointiin sisältyy potilaan haastattelu tai mikäli tämä ei ole mahdollista, hoidosta vastaavan/omaisen haastattelu.

Esille tulleiden havaintojen pohjalta farmasisti tekee arvioinnin, josta laatii raportin lääkärille. Tämän jälkeen käydään yhdessä (asiakas, farmasisti ja lääkäri) esiin nousseet havainnot läpi ja lääkäri arvioi ja päättää mahdolliset muutostarpeet tämän pohjalta.

Tavoite on Fimean määritelmää lainaten "Tuottaa laajamittaisen selvityksen potilaan lääkehoidon ongelmista osana kokonaisvaltaista hoitoa. Mahdollistaa lääkitysongelmien ratkaisemisen kaikkein haastavimmilla monilääkityillä potilailla".

Lisää tietoa arviointien eroista löydät tästä linkistä.

Ota rohkeasti yhteyttä

Viestisi on lähetetty
Virhe, viestiä ei lähetetä.

Huomioithan, että sähköpostikanava ei ole riittävä tietosuojan kannalta,                            

Ethän lähetä henkilötietojasi yhteydenottolomakkeen kautta.