TERVEYSHYÖTYJÄ

 

Toisinaan lääkehoidot voivat muodostua varsin runsaiksi eikä hoito toteudu odotetulla tavalla. Hoidon toteutukseen vaikuttavia tekijöitä on useita eikä ongelmakohtien havaitseminen ole aina helppoa.

Joskus lääkitys vain yksinkertaisesti kaipaa päivitystä, jotta se on myös tämän hetken elimistön tila huomioiden tehokas ja turvallinen.

Tutkimukset ovat lisänneet mm. tietoa lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille. Joidenkin lääkkeiden haitta saattaa olla tavoiteltavaa hyötyä suurempi, erityisesti iäkkäillä.

Tehtäväni on tukea asiakkaan hoidon optimaalista toteutumista yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa lääkärin kanssa.

 

Tavoitteena on hyvinvoiva asiakas!